skip to main content
Doprava

Brno se bez metra neobejde. Rozsvítí milionová studie světlo na konci tunelu?

Rychlejší spojení i úleva dopravě na povrchu, to jsou očekávané benefity podzemní trati, která by mohla vyrůst v Brně. Jestli se projekt z ekonomického hlediska vyplatí, to ukáže až připravovaná studie proveditelnosti. Podle brněnského radního pro oblast územního plánování a rozvoje Filipa Chvátala je však už teď jasné, že se město bez podzemní dráhy neobejde.

S investicí 70 miliard korun do takzvaného severojižního diametru počítá i Národní investiční plán. Hlavní severojižní směr trati je podle Chvátala daný tím, že intenzita dopravy je v něm nejsilnější. Severní část města patří k těm nejhustěji obydleným, na jihu pak najdeme obě důležitá nádraží – vlakové i autobusové, která na sebe vážou další dopravu.

Reklama

Projekt za miliardy má navíc investičně navázat na dlouho diskutovaný přesun vlakového nádraží. „Nový železniční uzel počítá s navýšením počtu dálkových i regionálních spojů. S tím je spojená potřeba zajištění městské dopravy, která má nyní své limity,“ uvedl před časem 1. náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Argumenty pro stavbu podzemní trati jsou přeplněné silnice i předpokládaný další růst populace Brna, které by se podle optimistických vizí mohlo v budoucnu přiblížit půl milionu obyvatel. „Stále narůstá individuální automobilová doprava. Tu už nelze dlouhodobě zásadně zkapacitnit novými trasami a řešením není ani vybudování velkého městského okruhu. Je důležité co nejdříve najít alternativní způsob dopravy, jakým může být právě diametr,“ vysvětil radní Chvátal.

Reklama

„Pro rozvoj města bude zásadní snížení zatížení hlavních tramvajových tratí a zatraktivnění širšího centra regionální železniční dopravou,“ pokračuje radní. „Studie proveditelnosti také posoudí vliv severojižního kolejového diametru na životní prostředí a na územní plánování. Zásadním faktorem bude i ekonomické zhodnocení projektu a zda tím dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti.“

Není jasné, jestli pod Brnem povede železnice, tramvaj či metro.

Chystaná studie, jejímž cílem je posouzení dopravních variant z hlediska realizovatelnosti a investičních nákladů, má být hotova přibližně za rok a půl. Odborníci se v ní budou zabývat i vlivem na zástavbu. Není tak stále jasné, jestli pod Brnem povede železnice, tramvaj, či metro. Firma, která studii realizuje, by měla být vybrána ještě letos v létě.

Brno si pro studii zažádalo o dotaci 16,5 milionu korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury, přičemž kompletní náklady na pořízení studie budou 17 milionů Kč. Vzhledem k aktuálnímu stavu projektu však fond zatím schválil požadavek ve výši 20 procent požadované částky, tedy 3,3 milionu korun. O zbytek si město může požádat příští rok.

Reklama
Reklama