Nic tak nepovzbuzuje pocit žízně, jako osvojování si vědomostí.

Andrzej Sapkowski