Ztrácíme příliš mnoho času naříkáním, že žádný nemáme.

Anna Seghersová