Moudrý člověk se může naučit víc z hloupé otázky než hlupák z moudré odpovědi.

Bruce Lee