Když budeš pracovat tvrdě a k ostatním se chovat laskavě, začnou se dít úžasné věci!

Conan O'Brien