Smyslem toho, být na světě, je podle mě být užitečný. A peníze jsou jen médium, které mohou tu užitečnost přenášet z bodu A do bodu B.

Dalibor Dědek