Jestliže myslí všichni stejně, potom někdo nemyslí.

George Patton