Je lepší selhat v originalitě, než uspět v napodobování.

Herman Melville