Ještě dnes bych chtěl poděkovat člověku, který vynalezl prázdniny.

Jean Paul