Úspěšní lidé dělají to, co neúspěšní lidé dělat nechtějí.

Jim Rohn