Jsem připraven odpouštět velké chyby. Nikdy ale neodpustím nedostatek vášně a zaujetí.

Jiří Šmejc