Klíč k nesmrtelnosti je především žít život, který bude hodný zapamatování.

Bruce Lee