Není smutnějšího zjevu než mladý pesimista; leda ještě starý optimista.

Mark Twain