Když budete na všechno říkat ‚jo jo, provedu‘, daleko se nedostanete.

Marketa Dvorak