Nenalezne-li člověk něco, pro co by byl schopen zemřít, není schopen života.

Martin Luther King Jr.