Intelektuální kapitál vždy předčí finanční kapitál.

Paul Tudor Jones