Ve škole jsem získal více tím, že jsem koukal z okna a fantazíroval, než naslouchal výkladům.

Robert Redford