S přátelstvím je to jako s penězi. Získáte jej lehce, horší je ho udržet.

Samuel Butler