Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne.

Seneca