Není pravda, že máme málo času. Pravdou ale je, že ho hodně promarníme.

Seneca