Život je jednoduchý, ale ne snadný. Problém je, že chceme, aby byl snadný, což jej komplikuje.

Shane Parrish