Na vyléčení svízelů je práce lepší než whisky.

Thomas Alva Edison