Pět procent lidí myslí; 10 procent lidí si myslí, že myslí a dalších 85 procent by raději zemřelo, než by mysleli.

Thomas Alva Edison