skip to main content
3.

Pavel Baudiš, Eduard Kučera

Sdílet
Darovaná částka:
1,4 miliardy korun
Podíl z majetku:
1,7 %
Pořadí:
3

Sbpoluzakladatelé společnosti Avast se společně filantropii věnují dlouhodobě. Nadační fond Avast, který založili, mezi lety 2010 a 2020 rozdělil 671,19 milionu korun. Na konci loňského roku se z původního nadačního fondu oddělil nadační fond Abakus, který zůstává nadačním projektem zakladatelů společnosti a bude nadále působit v Česku. Původní Nadační fond Avast bude své aktivity soustřeďovat především na zbytek světa.