Tajný jazyk zdvořilosti. Jak se v 21. století změnila pravidla etikety?

Etiketa není jen o tom, jak se chovat „správně“, ale také o tom, jak ukázat respekt a laskavost vůči ostatním