Hutní podnik Třinecké železárny začne příští rok v Třinci na Frýdecko-Místecku stavět bezemisní briketační linku za 950 milionů korun, do provozu ji uvede v roce 2025. Půjde o klíčový záměr v projektu Green Werk, který se dotkne energetiky, výrobkového portfolia i výrobních procesů a který povede k výraznému snížení emisí oxidu uhličitého.

Náklady na projekt do roku 2030 se odhadují na dvanáct miliard korun, část by firma chtěla pokrýt z dotací. Novinářům to dnes v Třinci řekli generální ředitel TŽ Jan Czudek a investiční ředitel Radek Olszar.

„Green Werk je transformační projekt, který obsahuje deset vzájemně provázaných komponent a vychází z využití zelené energie. Stavíme na ekologizaci prvovýroby, protože ta je klíčovou v oblasti emisí CO2. Ekologizovat ale chceme i další provozy a procesy a počítáme taky se změnou výrobkového portfolia směrem k zeleným produktům,“ řekl Czudek.

Železárny plánují například i částečný přechod na technologii moderní elektrické obloukové pece a produkci oceli zejména ze šrotu. „Projekt počítá s tím, že emise CO2 poklesnou o 55 procent ve srovnání s rokem 1990,“ řekl Czudek.

Vybudování briketační linky, která bude mít kapacitu až 500 tisíc tun briket ročně, by emise oxidu uhličitého mělo snížit ročně o 70 tisíc tun. Brikety nahradí ocelárenský aglomerát a část produkce vysokopecního aglomerátu, které jsou potřebné pro výrobu surového železa.

Nová technologie bude pracovat na principu spojení prachových rud a pojiva při vysokém tlaku. Výsledkem je čistá bezemisní surovina. „Je to proces, jak snížit emise CO2. Ve vysokopecním procesu ale nejde aglomerát úplně nahradit,“ řekl Olszar.

Do výrobního toku chce huť zapracovat i vyšší podíl šrotu. „Otázkou je, aby byl dostatek šrotu a samozřejmě taky, aby energie, kterou budeme využívat, byla bezemisní. To předpokládáme, že se podaří našim energetikům zabezpečit,“ řekl Czudek. Pokud by ale na trhu nebyl dostatek šrotu a nebyly by zajištěny stabilní dodávky energie z obnovitelných zdrojů, projekt by podle něj přestal dávat smysl.

Třinecké železárny jsou největším hutním podnikem v Česku. V roce 2020 dosáhly zisku 469 milionů korun a tržeb 35,1 miliardy korun. Včetně odloučených provozů mají Třinecké železárny téměř sedm tisíc zaměstnanců, i s dceřinými firmami je pracovníků okolo deseti tisíc.