Inzerce

Inzerujte v nejlepším byznysovém médiu v Česku – web Forbes.cz a tištěný magazín Forbes nabízejí inovativní nativní formáty i klasické bannery a prostory. Kontaktujte náš sales tým a buďte vidět!


Stáhněte si mediakit
Online mediakit Forbes.cz Forbes.cz online media kit (English version) Mediakit tištěných magazínů Print media kit (English versions) Eventy 2021 Events 2021

Technické specifikace online inzerce »
Všeobecné obchodní podmínky »

Online advertising format specifications (English version) »
General business terms of advertising (English version) »

Podklady k inzerátům a technické dotazy prosím zasílejte na podklady@forbes.cz.


Platební podmínky:
1. Faktura vydavatelství je splatná do 14 dnů ode dne jejího vystavení.
2. Vydavatelství si vyhrazuje právo na zaplacení zálohy na cenu inzerce před jejím uveřejněním, a to až do výše 100 % ceny inzerce.
3. Storno zadané inzerce v tištěném magazínu Forbes i online magazínu Forbes.cz lze učinit pouze písemně, přičemž zadavatel souhlasí s níže uvedenými lhůtami a storno poplatky:
• Při zrušení inzertní zakázky v tištěném magazínu Forbes do 90 dnů před dnem uzávěrky se účtuje storno poplatek ve výši 0 % z ceny inzerce.
• Při zrušení inzertní zakázky v online Forbes.cz do 90 dnů před dnem uzávěrky se účtuje storno poplatek ve výši 0 % z ceny inzerce.
• Při zrušení inzertní zakázky v tištěném magazínu Forbes do 90 dnů (včetně) a méně před uzávěrkou se účtuje storno poplatek ve výši 100 % z ceny inzerce.
• Při zrušení inzertní zakázky v online Forbes.cz do 90 dnů (včetně) a méně před uzávěrkou se účtuje storno poplatek ve výši 100 % z ceny inzerce.

• Storno poplatek je vypočtený z výše uvedené Celkové ceny (včetně DPH). Více informací naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách inzerce společnosti MR.
4. Při zrušení partnerství eventů magazínu Forbes po podpisu objednávky se účtuje storno poplatek ve výši 50 % z ceny partnerství.
5. Při zrušení partnerství eventů magazínu Forbes méně než 30 dní před dnem konání eventu se účtuje storno poplatek ve výši 100 % z ceny partnerství.
6. V případě, že dojde ke zrušení Akce v důsledku události nebo okolnosti, která nastala mimo kontrolu Pořadatele a kvůli této události nebo okolnostem je pro Pořadatele nemožné uskutečnit Akci s fyzickou přítomností osob, nebo s limitovanou možností fyzické přítomnosti osob, zejména, ne však výlučně z důvodu vládních rozhodnutí či nařízeních nebo jakýchkoliv aktů nebo opatření orgánů veřejné moci, epidemie, přírodních katastrof, občanských nepokojů, války či stávky je Pořadatel oprávněn uskutečnit Akci virtuálním způsobem, přičemž bude vstupenka zakoupená na Akci s osobní účastí  vyměněna za vstupenku na Akci virtuální, podrobnosti které budou Pořadatelem blíže specifikovány. Pořadatel prohlašuje, že v případě konání Akce virtuálním způsobem vrátí 20% ceny zakoupené vstupenky na Akci s osobní účastí. Pořadatel si vyhrazuje právo měřit u vstupu na akci tělesnou teplotu účastníka. V případě, že bude účastníkovi naměřena tělesná teplota vyšší než 37 °C, pořadatel si vyhrazuje právo nevpustit účastníka na akci, a to bez náhrady pořizovací ceny vstupenky.
7. Poskytovatel má právo rozhodnout o posunutí Akce v plánovaném čase nebo místě, zejména nikoli však výlučně v důsledku Vyšší moci nebo hrozící Vyšší moci dle své úvahy. Sjednané partnerství se přesouvá k novému termínu/ místu akce, přičemže Poskytovatel poskytne objednateli adekvátní a přiměřené plnění Ceně za Akci. Storno podmínky se vztahují k původnímu datu Akce.Kontaktujte náš obchodní tým

—  obchod@forbes.cz
—  +420 228 226 579


Vaše obchodnice:

Adéla Viceníková
Naďa Lašová
Veronika Králová
Barbora Součková
Martina Sirotková — Andrea LjackáMáte zájem o nativní inzerci BrandVoice?

Kontaktujte oddělení BrandVoice Lab:
 

—  Jana Víšková
—  obchod@forbes.cz
—  +420 228 226 579


Inzerujte v nejlepším byznysovém médiu v Česku – web Forbes.cz a tištěný magazín Forbes nabízejí inovativní nativní formáty i klasické bannery a prostory. Kontaktujte náš sales tým a buďte vidět!
Stáhněte si mediakit
Online mediakit Forbes.cz Forbes.cz online media kit (English version) Mediakit tištěných magazínů Print media kit (English version) Eventy 2021 Events 2021

Technické specifikace online inzerce »
Všeobecné obchodní podmínky »

Online advertising format specifications (English version) »
General business terms of advertising (English version) »

Podklady k inzerátům a technické dotazy prosím zasílejte na podklady@forbes.cz.


Platební podmínky:
1. Faktura vydavatelství je splatná do 14 dnů ode dne jejího vystavení.
2. Vydavatelství si vyhrazuje právo na zaplacení zálohy na cenu inzerce před jejím uveřejněním, a to až do výše 100 % ceny inzerce.
3. Storno zadané inzerce v tištěném magazínu Forbes i online magazínu Forbes.cz lze učinit pouze písemně, přičemž zadavatel souhlasí s níže uvedenými lhůtami a storno poplatky:
• Při zrušení inzertní zakázky v tištěném magazínu Forbes do 90 dnů před dnem uzávěrky se účtuje storno poplatek ve výši 0 % z ceny inzerce.
• Při zrušení inzertní zakázky v online Forbes.cz do 90 dnů před dnem uzávěrky se účtuje storno poplatek ve výši 0 % z ceny inzerce.
• Při zrušení inzertní zakázky v tištěném magazínu Forbes do 90 dnů (včetně) a méně před uzávěrkou se účtuje storno poplatek ve výši 100 % z ceny inzerce.
• Při zrušení inzertní zakázky v online Forbes.cz do 90 dnů (včetně) a méně před uzávěrkou se účtuje storno poplatek ve výši 100 % z ceny inzerce.

• Storno poplatek je vypočtený z výše uvedené Celkové ceny (včetně DPH). Více informací naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách inzerce společnosti MR.
4. Při zrušení partnerství eventů magazínu Forbes po podpisu objednávky se účtuje storno poplatek ve výši 50 % z ceny partnerství.
5. Při zrušení partnerství eventů magazínu Forbes méně než 30 dní před dnem konání eventu se účtuje storno poplatek ve výši 100 % z ceny partnerství.
6. V případě, že dojde ke zrušení Akce v důsledku události nebo okolnosti, která nastala mimo kontrolu Pořadatele a kvůli této události nebo okolnostem je pro Pořadatele nemožné uskutečnit Akci s fyzickou přítomností osob, nebo s limitovanou možností fyzické přítomnosti osob, zejména, ne však výlučně z důvodu vládních rozhodnutí či nařízeních nebo jakýchkoliv aktů nebo opatření orgánů veřejné moci, epidemie, přírodních katastrof, občanských nepokojů, války či stávky je Pořadatel oprávněn uskutečnit Akci virtuálním způsobem, přičemž bude vstupenka zakoupená na Akci s osobní účastí  vyměněna za vstupenku na Akci virtuální, podrobnosti které budou Pořadatelem blíže specifikovány. Pořadatel prohlašuje, že v případě konání Akce virtuálním způsobem vrátí 20% ceny zakoupené vstupenky na Akci s osobní účastí. Pořadatel si vyhrazuje právo měřit u vstupu na akci tělesnou teplotu účastníka. V případě, že bude účastníkovi naměřena tělesná teplota vyšší než 37 °C, pořadatel si vyhrazuje právo nevpustit účastníka na akci, a to bez náhrady pořizovací ceny vstupenky.
7. Poskytovatel má právo rozhodnout o posunutí Akce v plánovaném čase nebo místě, zejména nikoli však výlučně v důsledku Vyšší moci nebo hrozící Vyšší moci dle své úvahy. Sjednané partnerství se přesouvá k novému termínu/ místu akce, přičemže Poskytovatel poskytne objednateli adekvátní a přiměřené plnění Ceně za Akci. Storno podmínky se vztahují k původnímu datu Akce.Kontaktujte náš obchodní tým

—  obchod@forbes.cz
—  +420 228 226 579


Vaše obchodnice:

Adéla Viceníková — Naďa Lašová — Veronika Králová — Barbora Součková — Martina Sirotková — Andrea LjackáMáte zájem o nativní inzerci BrandVoice?

Kontaktujte oddělení BrandVoice Lab:
 

—  Jana Víšková
—  obchod@forbes.cz
—  +420 228 226 579