Když se poprvé objevil termín emoční inteligence, přišlo se současně na zajímavou věc – průměrně inteligentní lidé mají vyšší emoční inteligenci (EQ) než lidé nadprůměrně inteligentní (ti s vysokým IQ). Tato anomálie zcela překroutila dosavadní předpoklad, že vysoké IQ je jediným zdrojem úspěchu.

Emoční inteligence se těžko definuje – jde totiž o všechno to, co ovlivňuje, jak zvládáme své chování, a co formuje naše osobní rozhodnutí.

Emoce zažíváme všichni, ale jen málo z nás je dokáže správně identifikovat a pojmenovat. A to je problém, protože špatně označené emoce jsou často chybně interpretovány a to vede k iracionálním volbám a kontraproduktivním činům.

Jak se dá změřit emoční inteligence? Tak jako u IQ existuje řada vědecky ověřených testů. V následujících řádcích jsou na základě výzkumu TalentSmart shrnuty poznatky o tom, co je jasnou známkou vysokého EQ:

Máte rozsáhlou emoční slovní zásobu

Lidé s vysokým EQ zvládají své emoce, protože jim rozumějí a umějí je pojmenovat. Zatímco někteří řeknou, že se cítí špatně, lidé emočně inteligentní ty stejné pocity označí jako podrážděné, frustrované nebo úzkostlivé. Čím specifičtější je vaše pojmenování, tím lepší je i váš vhled do vašich pocitů – co je způsobilo a co byste s nimi měli dělat.

Zajímáte se o ostatní

Nezáleží na tom, jestli jste introvert, nebo extrovert – emočně inteligentní jedinci se zajímají o všechny ve svém okolí. Tato zvědavost je vyvolána empatií, předním předpokladem vysokého EQ.

Nevadí vám změny

Emočně inteligentní lidé jsou flexibilní a přizpůsobiví neustálým změnám. Vědí, že strach ze změn je největší překážkou jejich úspěchu a štěstí.

Znáte své silné a slabé stránky

Emoční inteligence neznamená jen rozumět svým emocím, ale také vědět, v čem jste dobří a v čem ne. Víte, jak využít svých předností k úspěchu a jak se vyhnout vašim slabostem, které vás drží zpátky.

Umíte odhadnout charakter

Vysoké EQ provází schopnost číst v ostatních lidech – pochopit, čím si procházejí. Smýšlení ostatních lidí pro vás není záhadou – rozumíte jejich skrytým motivacím.

Máloco se vás dotkne

Pokud máte dobré povědomí o tom, kdo jste, je pro ostatní velice těžké vás jakkoli namíchnout. Emočně inteligentní lidé jsou sebevědomí a nezaujatí, což jim vytváří doslova hroší kůži. Dokonce si sami ze sebe dělají legraci nebo to nechávají dělat ostatní, protože umějí rozeznat hranici mezi humorem a ponižováním.

Víte, jak říct ne

Sebeovládání – tedy odkládání vlastního uspokojení a vyhýbání se impulzivnímu chování – je dalším projevem emoční inteligence. Výzkum kalifornské univerzity v San Franciscu zjistil, že čím je pro nás obtížnější říkat ne, tím více jsme ve stresu a hrozí nám vyhoření nebo deprese.

Promíjíte chyby

Emočně inteligentní lidé se nerýpají ve svých chybách, ale nezapomínají na ně, aby se jich v budoucnu mohli vyvarovat. Pitvání se ve vlastních chybách je nebezpečné stejně jako jejich zapomenutí. Buď jste ze svých chyb zbytečně úzkostní a stydliví, nebo je zopakujete v budoucnu znovu.

Dáváte, aniž byste očekávali něco na oplátku

Když vám někdo dá něco jen tak, aniž by od vás něco očekával, udělá to velký dojem. Emočně inteligentní lidé si budují silné vztahy, protože neustále myslí na ostatní.

Necítíte zášť

Badatelé univerzity Emory prokázali, že stres zvyšuje krevní tlak a vyvolává tak onemocnění srdce. Pociťování záště znamená být ve stresu a lidé s vysokým EQ vědí, že tomu je dobré se vyhnout.

Dokážete neutralizovat toxické lidi

Jednání s nepříjemnými lidmi je frustrující a vyčerpávající. Vysoké EQ umožňuje při interakci s takto obtížnými jedinci držet emoce na uzdě a řešit situaci racionálně. Emočně inteligentní lidé umějí zvážit hledisko toxické osoby a jsou schopni najít řešení a společnou půdu.

Nehledáte dokonalost

Emočně inteligentní lidé nemají za cíl dokonalost, protože vědí, že neexistuje. Lidské bytosti jsou od přírody omylné. Pokud je vaším cílem dokonalost, bude vás neustále nahlodávat pocit nevyhnutelného selhání, který vás bude nutit se vzdát nebo alespoň snížit své úsilí.

Oceňujete to, co máte

Trávit čas rozjímáním nad tím, za co jste vděční, je dobré i ze zdravotního hlediska: redukuje to stresový hormon o 23 %. To zlepšuje náladu, energii i fyzické blaho.

Umíte se odpojit

Pokud jste dostupní 24 hodin po 7 dní v týdnu (což moderní technologie umožňují), vystavujete se záplavě stresu. Vypněte telefon, odpojte se od internetu a dejte si pauzu.

Omezujete příjem kofeinu

Nadměrný příjem kofeinu uvolňuje adrenalin. Ten vyvolává reakci zvanou útok nebo útěk, která znemožňuje racionální uvažování při stresové situaci. To se hodí, když vás pronásleduje medvěd, ne během odpovídání na nepříjemný e-mail.

Hodně spíte

Během spánku se náš mozek doslova nabíjí. Prochází vzpomínky z prožitého dne, které následně ukládá nebo vymazává. Díky tomu se ráno probudíte svěží a s čistou hlavou. Z nedostatku spánku se snižuje naše pozornost, sebekontrola a paměť. Pro jedince s vysokým EQ je proto spánek prioritou.

Nejste negativističtí

Čím více přemítáte nad negativními myšlenkami, tím silnější je děláte. Většina z nich je ale jen tím, čím jsou – tedy myšlenkami, nikoliv fakty. Když se nám zdá, že něčeho nikdy nemůžeme dosáhnout, je to jen přirozená tendence našeho mozku vnímat hrozby. Rozdíl mezi fakty a pouhými myšlenkami lidé s vysokým EQ dokážou rozeznat.

Nenecháte si nikým zkazit radost

Když mají emočně inteligentní lidé radost z něčeho, co dokázali, nenechají si tuto radost nikým zkazit. Nedají na to, co si o nich ostatní myslí, protože jejich sebeúcta přichází zevnitř.