Všichni jsme si dobře vědomi toho, jakou sílu mohou mít slova, a to zejména v případech, kdy se dojde do extrémů. Dokážou vyvolat lásku i nenávist, akci i pokoření. Někdy ovšem použijeme slova s určitým úmyslem a jejich dopad je zcela opačný.

To platí hlavně u slov, která mají zdánlivě pozitivní význam, a šéfové je často nevědomky a nezodpovědně používají, čímž ve svém okolí vyvolávají napětí.

Zde je 5 slov, kterých by se šéfové od příštího roku měli vyvarovat: změna, propojení, vývoj, závazek a úspěch. Žádné z nich není negativní, ale všechna jsou limitující. Potlačují smýšlení, které vidí hodnoty v jednotlivcích a rozmanitosti.

Změna

Všichni chceme změnu, ovšem jenom málo z nás ví, jakou přesně. Změna a vývoj vyžadují zřetelně odlišné myšlení. Změna vede k náhražkám, které zpomalují pokrok. Vývoj vede k novým objevům a růstu.

Čtěte také: Dobrý šéf ví, kdy člověka dokopat k práci a kdy ho poplácat po ramenou

Propojení

Mnoho společností pochopilo, že podnik na trhu definují jednotlivci, ovšem stále neumožňují jednotlivcům stejnou moc i na pracovišti. Společnosti uvádějí, že chtějí na pracovišti stejné propojení, ovšem jediné, co často říkají, je „Propojíte se s námi“. Což znamená pouze jednosměrný vztah. Zaměstnanci tak cítí, že jejich individuální cíle nejsou respektovány, natož vyslyšeny, a tedy že jejich cíle se nemohou vyrovnat cílům firmy. Firmám by však především mělo jít o reciproční vztah se zaměstnancem.

Vývoj

Užití pojmu vývoj obvykle znamená „Vyvineme z vás to, co chceme, abyste byl“. To, co by šéfové měli dělat, je maximalizovat potenciál svých lidí, aby lépe sloužili sobě i společnosti, a vytvářet příležitosti pro všechny. Je nutné, aby vedoucí povzbuzovali své lidi, aby využívali svůj mozek a své kulturní a sociální interakce k inovacím a vytváření nového.

Závazek

Časy pouhého závazku jsou u konce. Závazek není špatný, ale nestačí. Stal se ekvivalentem významu iniciativa – že něco začíná a končí. Ze závazku rozhodně neplyne žádné vlastnictví, ale pouze skutečnost, že se musíte přizpůsobit a být zapojení. To, po čem pracoviště i trh touží, je důvěrnost. Lídři, kterým důvěrnost chybí, jsou jen zdánlivě zapojení, neschopni rychle nasazovat zdroje nebo lidi pro získávání nových příležitostí.

Čtěte také: Dostali jste výpověď? Tohle řekněte svému šéfovi

Úspěch

Společnosti se často zaseknou při snaze kopírovat úspěch, když by naopak měly usilovat o nové příležitosti, růst a vytvoření nějakého odkazu. Mnoho z nás usiluje o stejnou věc. Pouze se o ni snažíme každý svým vlastním způsobem. Problém je, že mnoho společností selhává v umožňování jednotlivcům nějak ovlivňovat budoucnost společnosti. Kvůli tomu se zasekáváme v substituci, což nás opět přivádí k vývoji.

Vývoj vede k novým objevům a růstu a vyžaduje od nás pohlédnout na svou vlastní zodpovědnost a růst a ovlivňovat pokrok něčeho, co je v nejlepším zájmu zdravějšího celku. Vývoj znamená znásobení úspěchu pro všechny. K nastartování vývoje je potřeba nového smýšlení. Toto smýšlení nazýváme inovativní mentalitou, na které růst nás lidí i podniku závisí. Naše strategie úspěchu pro rok 2017 musí lidi posunout do středu našeho růstu. Tyto strategie musí být méně o podnicích definujících jedince a více o jedincích definujících podniky.