S kolika lidmi jste už dnes mluvili? Nezní to dobře, ale je hodně pravděpodobné, že většina z nich vám už stihla zalhat.

Psycholog univerzity v Massachusetts Robert Feldman zkoumá lhaní už více než deset let a závěry jeho výzkumu jsou poněkud znepokojivé. Nejvíc šokující je fakt, že 60 procent lidí lže i během běžné desetiminutové konverzace – obvykle během ní stihnou zalhat až třikrát. Většina účastníků Feldmanova výzkumu si své lhaní ani neuvědomovala – tedy až do té doby, než jim byl přehrán záznam jejich rozhovoru.

Proč tomu tak je? Proč si nemůžeme lhaní odpustit a být jednou provždy upřímní? Vědci se domnívají, že je to kvůli tomu, že se druhým během konverzace snažíme co nejvíce zalíbit a taky tak trochu soutěžit. I když ženy a muži lžou stejně často, mají k tomu obvykle jiné důvody. „Ženy většinou lžou proto, aby se osoba, se kterou mluví, cítila dobře, zatímco muži většinou proto, aby sami vypadali lépe,“ říká Feldman.

Další výzkum doktorky Leanne ten Brinke z Haas School of Business v Berkeley naznačuje, že zatímco většina z nás vykazuje dobré instinkty v rozpoznávání lhářů, i tak máme tendenci svým instinktům nevěřit. V označování lhářů velmi váháme, protože se jednoduše cítíme provinile jen proto, že máme určité podezření. Nazvat někoho lhářem bez pádného důkazu se odváží málokdo.

Čtěte také: 18 znamení, že máte vysokou emoční inteligenci. A proč je to dobře

Výzkum doktorky Brinke nicméně uvádí, že existují objektivní a dobře zdokumentované změny v chování a určité fyziologické proměny během lhaní, takže můžeme snadno rozpoznat, jestli jsou k nám ostatní upřímní, nebo ne. Dejte si pozor na následující znaky a nenechte se převézt:

Lháři si zakrývají ústa

Je to tak. I pouhý dotek na rty je příznakem lhaní. Jedná se o nevědomou řeč těla, kterou se neříkání pravdy snažíme zakrýt. Během lhaní si lidé také často zakrývají citlivé části svého těla jako hlavu, krk a břicho, protože si přijdou obnažení, zranitelní a nechránění vůči útoku.

Často se opakují a líčí příliš mnoho detailů

Lháři nenávidí ticho, takže se ho snaží vyplnit. A tak mluví víc, než je třeba. Tím poskytují mnohem více informací, o které ani nikdo nežádal. Takže někdy, čím déle zůstanete ticho, tím více se bude člověk, který vám lže, snažit přesvědčit vás i sebe sama o svém klamu. Lháři se také často opakují, protože se snaží získat čas na srovnání svých myšlenek.

Připravují se k úniku

Během doby, kdy lžou, se lidé nevědomě snaží najít si únikovou cestu. Proto se často, když při lhaní sedí, natáčejí směrem ke dveřím. Pokud stojí, tak stojí ke dveřím co nejblíže. A jejich postoj nebývá příliš uvolněný.

Čtěte také: Pozor na řeč těla. 14 postojů a gest, kterým byste se měli vyhnout

Jejich slova neodpovídají řeči těla

Je snadné lhát pomocí slov, ale naše tělo to už tak jednoduše neumí. Jasným znakem, že vám někdo lže, je, když vám svými slovy říká něco, co zcela odporuje řeči jeho těla. Tak například: někdo vám zdůvodňuje, proč nebyl v práci, nějakou historkou o osobních problémech a přitom se usmívá a jeho gesta a postoj těla naznačují, že je naopak ve velmi dobrém rozpoložení.

Jejich dech se zrychluje

Lidé během lhaní dýchají víc zhluboka, protože se jim zvyšuje srdeční tep a průtok krve. Někdy mohou mít lháři dokonce problém mluvit, protože mají sucho v ústech, což je další fyziologický příznak lhaní.

Pohyby jejich očí se mění

Říká se, že oči jsou okna do duše. Je to pravda, obzvlášť když někdo lže. Ale má to háček: nezáleží na tom, kam se člověk, který lže, dívá, ale že mění směr svého pohledu. Někteří lidé se například dívají doprava, když se snaží na něco vzpomenout, a při lhaní se dívají dolů. A někteří to mají právě naopak. Změna v pohybu očí může být velmi silným indikátorem lhaní, ale je potřeba, abyste osobu, se kterou mluvíte, dobře znali a věděli, jak se obvykle chová a kam se v jaké situaci dívá. Existuje ovšem jeden univerzální pohyb očí během lhaní – opět směrem ke dveřím.

Čtěte také: 12 věcí, které byste na sebe v práci nikdy neměli prozradit

Začínají být agresivní

Lháři mohou být během konverzace agresivní, i když k tomu nemají zjevný důvod. Někdy mohou být až nepřátelští. V některých případech lháři udržují nadměrný oční kontakt bez mrkání, což je poněkud drsný pokus vypadat pravdomluvně.

Jsou neklidní

Neklid je jasným znakem nervozity. I zkušení lháři se obávají toho, že jim ostatní neuvěří, takže se snaží svoji nervozitu uvolnit tím, že si hrají se svými vlasy, poklepávají prsty atd. Opět jde o to, že se cítí zranitelní a podvědomě chtějí uniknout.

Předtím než budete dělat nějaké závěry o tom, jestli vám někdo lže, zvažte obvyklé chování člověka, u kterého máte podezření. Výše uvedené indikátory lhaní mají význam jen v kontextu typického lidského chování. Pokud váš kolega trpí například hyperaktivitou, nemůžete jeho neklidné chování brát jako znak toho, že vám lže.