Elektrárna Chvaletice českého miliardáře Pavla Tykače, která koncem loňského roku přišla o výjimku z emisních limitů, uspěla s kasační stížností. Nejvyšší správní soud v úterý zrušil rozhodnutí olomouckého krajského soudu, který pokládal úřední rozhodnutí o výjimce za nedostatečně podložené a obecně zdůraznil princip ochrany životního prostředí.

Nejvyšší správní soud se ale nedomnívá, že by emisní výjimka mohla způsobit závažné znečištění životního prostředí, případně ohrozit vysokou úroveň ochrany životního prostředí. Obsáhlý rozsudek je dostupný na úřední desce. Znovu bude rozhodovat krajský soud.

Pavel Tykač | Foto Anna Kovačič

„V právě přezkoumávané věci Nejvyšší správní soud nezjistil okolnosti, které by nasvědčovaly tomu, že by požadovaná emisní výjimka pro Elektrárnu Chvaletice mohla přispět k překročení mezních hodnot kvality ovzduší. Naopak správní orgány ve svých rozhodnutích vyhodnotily, že v nejvíce zasaženém území (obci Spytovice) je dlouhodobě plněn standard kvality ovzduší,“ stojí v rozsudku.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.

Vloni vyrobila rekordních 4,9 terawatthodiny elektřiny. V minulosti podstoupila nákladnou rekonstrukci. Aby dosáhla požadovaných emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, musela by investovat další vysoké částky. Výjimka umožňuje dočasně zachovat původní limity.

Úřední rozhodnutí o výjimce vydával nejprve Krajský úřad Olomouckého kraje, poté ministerstvo životního prostředí. Jako žalobce pak u olomoucké pobočky krajského soudu vystupovalo Hnutí Duha se spolkem Frank Bold Society.

Podle Nejvyššího správního soud obsahují rozhodnutí správních orgánů podrobné a pečlivé posouzení dopadů výjimky na životní prostředí. „Citované závěry následují požadavky nastavené metodikou ministerstva životního prostředí. V případě negativního hodnocení některého z kritérií pak tato rozhodnutí předkládají důvody, proč taková hodnocení nevedou k zamítnutí žádosti o emisní výjimku,“ rozhodl Nejvyšší správní soud.

Správní soud v aktuálním rozhodnutí také vyzval ke zdrženlivosti justice v hodnocení některých odborných otázek. „Odborné posouzení věci a volba konkrétního vhodného řešení je především na osobách, které k tomu disponují odpovídajícím vzděláním a erudicí. Je proto namístě, aby správní soudy při přezkumu odborných otázek postupovaly obzvlášť obezřetně,“ míní NSS.