Evropská komise zahajuje řízení se sedmi členskými zeměmi Evropské unie, které překračují stanovené deficity veřejných financí. Oznámila to ve středu v tiskové zprávě. Týká se to Belgie, Francie, Itálie, Maďarska, Malty, Polska a Slovenska. Tyto země loni u deficitů překročily tříprocentní strop ve vztahu k hrubému domácímu produktu.

Komise posuzovala celkem dvanáct členských zemí, mezi nimi i Českou republiku. V úvahu vzala více faktorů, mimo jiné i to, že u některých států jde o dočasné neplnění stanovených kritérií a že deficit mají blízko tří procent. Proto doporučila zahájit řízení jen se sedmi zeměmi.

Pravidla fungování Evropské unie mimo jiné stanoví, že členský stát musí deficit veřejných financí udržovat do tří procent HDP a veřejné zadlužení do šedesáti procent HDP. Zpráva Evropské komise je pouze prvním krokem k zahájení postupů při nadměrném schodku.

„Na základě tohoto hodnocení a po zvážení stanoviska Hospodářského a finančního výboru má Komise v úmyslu navrhnout Radě, aby u těchto členských států v červenci 2024 zahájila řízení kvůli nadměrnému deficitu,“ stojí ve zprávě Evropské komise.