Zatímco první etapa velkolepého projektu Masaryčka od studia Zaha Hadid, který vedle Masarykova nádraží staví skupina Penta Investments, postupně roste patro po patru, druhá část zahrnující oblast kolem magistrály a Florence teprve čeká na plán dalšího rozvoje.

Jde přitom o jednu z nejzásadnějších lokalit v Praze. Jen Penta tam plánuje investovat přes šest miliard, které se připojí k třímiliardové investici do první fáze vedle nádraží.

Už teď je ale jasnější, jak se bude na pozemcích, které kromě společného podniku Penty miliardáře Marka Dospivy a Českých drah vlastní také firma ČSAD Praha holding, v budoucnu stavět. Mezinárodní urbanistická soutěž, kterou investoři po dohodě s hlavním městem vyhlásili, má své tři finalisty. Z nich porota na přelomu listopadu a prosince vybere vítězný návrh, který pak jeho autoři rozpracují do územní studie s regulačními prvky.

Ta bude pro další výstavbu závazná, jelikož se podle ní bude měnit územní plán. To znamená, že vznikne dohoda mezi vlastníky a městem o tom, kde mají být ulice, jaká mají být v území náměstí, jak bude fungovat doprava a jaká bude typologie a výška plánovaných budov. Je třeba dodat, že ačkoliv návrhy pracují s vizualizacemi budov, konkrétní architektonickou podobu jednotlivých domů tato soutěž neřeší. Tu vyberou investoři až v dalších fázích.

„Hlavní město dalo soutěž jako podmínku dalšího rozvoje. Původní návrh ze studia Zaha Hadid připravil nějakou vizi rozvoje dále na východ. S tím Praha ale nesouhlasila a požadovala urbanistickou soutěž,“ shrnuje proces Petr Návrat z plánovací kanceláře ONplan, která soutěž organizuje. Jednotlivé týmy ve svých návrzích řeší nejen pozemky, kde se má co nejdříve začít stavět, ale také širší okolí včetně budoucnosti magistrály nebo Těšnova.

„Chceme, aby to území fungovalo primárně pro pěší. Ctíme koncept walkable city, abychom se v Praze nespoléhali jen na auta,“ dodává k plánům výstavby ředitel Penty Real Estate pro komerční výstavbu Pavel Streblov.

Jedním z finalistů soutěže je společný návrh konsorcia, kde jsou zastoupená česká studia UNIT architekti a A69 a také slovensko-britská kancelář Marko & placemakers. „Návrh počítá s drobnou strukturou menších domovních bloků, která navozuje pocit středověkého města,“ popisuje Návrat.

Druhý návrh od nizozemských De Architekten Cie a Lola Landscape Architects ve spolupráci s českým studiem M2AU pracuje s mírně většími bloky a na Těšnově navrhuje velký park. „V dlouhodobé vizi pak mají magistrálu svedenou na úroveň terénu, kde pokračuje ve zklidněné formě kolem parku na Těšnově,“ doplňuje Návrat.

Poslední vize rozvoje, která postoupila do finále, je od týmu tří švýcarských kanceláří AGPS Architecture, Atelier Girot a IBV Hüsler. Architekti v tomto případě nepracují tolik s vizualizacemi a území člení spíše na delší podélné bloky. I v tomto návrhu se počítá s velkým parkem na Těšnově.

Od dnešního dne si může veřejnost jednotlivé návrhy prohlédnout a okomentovat na webu florenc21.eu. „Komentáře přeložíme do angličtiny a předáme porotě v souhrnné zprávě, aby k nim mohla v hodnocení přihlédnout,“ dodává Návrat. Návrhy si může veřejnost prohlédnout v Centru architektury a městského plánování (CAMP), které spadá pod pražský Institut plánování a rozvoje.