Biotechnologická společnost Sotio vlastněná skupinou PPF, kterou založil nedávno zesnulý miliardář Petr Kellner, prezentovala nová preklinická data z výzkumu a vývoje svého přípravku SOT102. A jeho výsledky jsou povzbudivé. Data prokazují, že SOT102 má díky vazbě na bílkovinu CLDN18.2 nadějný potenciál eliminovat nádorové buňky.

SOT102 je přípravek na bázi konjugátu protilátky a léku (Antibody‑Drug Conjugates), který umožňuje cílené dodání vysoce účinné chemoterapie do nádorových buněk pomocí protilátek rozpoznávajících bílkoviny specifické pro nádorové buňky.

K prezentaci došlo na výročním zasedání Americké asociace pro výzkum rakoviny, nejvýznamnějším každoročním setkání odborníků z celého světa, kteří se věnují výzkumu a vývoji nových metod léčby nádorových onemocnění.

SOT102 prokázal na zvířecích modelech schopnost vázat se výlučně na bílkovinu CLDN18.2 a tím účinně eliminovat nádorové buňky. Přípravek zneškodnil nádorové buňky u všech deseti testovaných myších modelů s buňkami pacientů s karcinomy žaludku, slinivky, jater, tlustého střeva a plic.

Testování u opic a potkanů pak ukázalo, že aplikace přípravku SOT102 v terapeutických dávkách je živými organismy dobře snášena bez významných vedlejších účinků. Stabilita SOT102 byla prokázána jak v laboratorních testech, tak u živých organismů.

„Přípravky ADC jsou velkou nadějí pro budoucnost léčby nádorových onemocnění, ale dosavadní úspěchy byly limitovány nízkou stabilitou a krátkou dobou působení často provázenou vážnými vedlejšími účinky,“ říká k tomu profesor Radek Špíšek, generální ředitel firmy Sotio.

Přípravky ADC jsou velkou nadějí pro budoucnost léčby nádorových onemocnění.

„Závěry z našeho preklinického výzkumu přípravku SOT102 naznačují nejen jeho bezpečnost, ale rovněž vysokou účinnost u nádorových modelů. Na základě těchto výsledků jsme se rozhodli pro realizaci klinické studie, do níž bychom chtěli zařadit první pacienty na začátku roku 2022,“ prozradil Špíšek.

Radek Špíšek ve výroční zprávě PPF 2018
Radek Špíšek ve výroční zprávě PPF 2018

Právě pozitivní účinky na pacientech jsou pro případný úspěch a s ním i související schválení přípravku klíčové. V takovém okamžiku by se naplnila velmi odvážná ambice společnosti uvést do praxe originální lék, což by bylo extrémně zajímavé nejen z lékařského, ale i z byznysového hlediska, jelikož by to generovalo astronomické zisky.

V současné době Sotio připravuje žádost o registraci klinické studie, která se bude zaměřovat na pacienty s karcinomem žaludku a slinivky břišní. Přípravek je vyvíjen ve spolupráci se švýcarskou firmou NBE-Therapeutics.