skip to main content
Breaking News

Českým domácnostem se daří nejlépe za posledních dvacet let

Reklama

Se svými příjmy snadno vychází 58 procent Čechů. Problémy naopak přiznává čtyřicet procent lidí. Hodnocení ekonomické situace vlastní domácnosti je tak nejlepší od roku 2002, kdy Centrum pro výzkum veřejného mínění s tímto průzkumem začalo. Průzkum se uskutečnil od 29. května do 13. června a zúčastnilo se ho 957 lidí.

Za chudou považuje svou domácnost pětina lidí, což je dosud nejméně. Hodnocení ekonomické situace vlastní domácnosti se stabilně zlepšuje od roku 2013. Nejhorší hodnocení CCVM zaznamenalo v roce 2012, kdy se svými příjmy snadno vycházelo jen 30 procent dotázaných.

„Nešlo o náhodný výkyv, ale o postupné zhoršování po roce 2008, a to souběžně s celosvětovou hospodářskou recesí. Od roku 2013 pozorujeme naopak postupné zlepšování a i přes kontext pandemie koronaviru je letošní hodnocení nejlepší za celé sledované období,“ uvedli statistici. První měření, kdy převážil podíl kladného hodnocení, bylo v roce 2017.

Reklama

Subjektivní hodnocení příjmu domácnosti je nejvyšší u lidí s vysokoškolským vzděláním, u osob samostatně výdělečně činných a vedoucích zaměstnanců. Obtíže s financemi naopak častěji uvádějí nezaměstnaní, nekvalifikovaní dělníci a důchodci.

Ve velmi obtížné finanční situaci se v průběhu posledních dvanáct měsíců, které výrazně ovlivnila epidemie koronaviru, ocitlo devatenáct procent domácností. Naopak 79 procent se do takové situace nedostalo. Situace je srovnatelná s posledním dotazováním v roce 2019.

Za chudou označilo svou domácnost dvacet procent lidí, za bohatou deset procent. U těch, kteří považují svoji domácnost za bohatou, činí medián čistého měsíčního příjmu domácnosti zhruba 57 tisíc korun. V případě lidí, kteří volili neutrální odpověď, je to 37 tisíc korun, u lidí vnímajících svou domácnost jako chudou pak 24 tisíc korun.

Příjem 95 procent domácností umožňuje uspokojit základní potřeby, jako je jídlo, oblečení či běžné potřeby pro domácnost. Přibližně čtyři pětiny lidí rovněž říkají, že příjem jejich domácnosti postačuje na úhradu zdravotní péče, léků a zdravotních pomůcek, což naopak představuje problém pro šestnáct procent dotázaných.

Reklama
Reklama