V posledních letech jsme svědky velkých filantropických událostí nejen ve světě, ale také u nás. Kromě velkých jednorázových darů nebo naopak zakládání nadací, které přetrvají desítky let do budoucnosti, stojí za pozornost ještě jeden filantropický nástroj. A to dárcovský fond.

Ten nabízí cestu, jak darovat finanční prostředky postupně a promyšleně a mít k dispozici partnerskou organizaci, která s celým procesem pomáhá a dary administruje. Možná jste o něm už slyšeli, v angličtině se používá zkratka DAF – Donor Advised Fund, a jde o fond, o jehož využití rozhoduje dárce.

Na rozdíl od nadace nebo nadačního fondu, jejichž proces vzniku bývá náročný a často k vlastnímu fungujícímu byznysu filantropům přibude další organizace, která vyžaduje intenzivní péči a kapacitu a také provozní náklady, dárcovský fond mnoho technických, právních i daňových překážek a nástrah odstraňuje a poplatek za jeho správu je oproti provozu vlastní organizace výrazně nižší.

Chcete číst dále? S předplatným Premium od 139 Kč měsíčně můžete číst neomezeně.

Předplatit Premium