Které země byste označili za „kreativní“? A co to vůbec znamená? Podle slova, kterým se zaklínají politici i byznysmeni, se pokouší jednotlivé státy hodnotit nová studie Martin Prosperity Institute při Torontské univerzitě, kterou zveřejnil server Quartz. Kanadští vědci přitom definují kreativitu jako kombinaci tří „T“: technologického rozvoje, talentu a tolerance.
Čímž se z poměrně širokého a těžko uchopitelného pojmu stává něco, co se dá měřit. Technologie hodnotí vědci z MPI podle investic do výzkumu a vývoje a počtu patentů na obyvatele. Národní „talent“ posuzují s ohledem na podíl dospělé populace s dokončeným vysokoškolským vzděláním a na podíl pracovní síly v „kreativním“ průmyslu. Poslední proměnná – tolerance – závisí na tom, jak daný stát přistupuje k imigrantům, rasovým a etnickým minoritám a příslušníkům LGBT komunity.
Výsledkem je Globální index kreativity, podle něhož se řadí všech 139 hodnocených zemí. Kam se tedy vydat, pokud chcete žít a pracovat v nejkreativnějších zemích světa? Na špičce žebříčku najdete Austrálii, USA a Nový Zéland. Pokud to chcete mít trochu blíž Česku, v první desítce se objevují i čtyři severské země – Dánsko, Finsko, Švédsko a Island.
Česko si ale v globálním srovnání nestojí vůbec špatně, najdete ho na 35. místě. V dílčích žebříčcích technologie a talent si podle MPI stojí docela dobře na 29., respektive na 30. pozici. V hodnocení tolerance ale máme co dohánět – Češi jsou tady 80., hlavně kvůli svému postoji k rasovým a etnickým menšinám.

Možná jste si všimli, že mezi „kreativním“ žebříčkem a ekonomickou vyspělostí zemí existuje silná spojitost. „Globální index kreativity je totiž úzce propojen s klíčovými ukazateli ekonomického a sociálního vývoje. Národy, které získaly vysoký index kreativity, vykazují vyšší hospodářskou konkurenceschopnost, podnikavost a celkový společenský rozvoj,“ uzavírá závěrečná zpráva.