Česká národní banka (ČNB) udělila pokutu jeden milion korun Fio bance za chyby ve výkaznictví při řízení likvidity. Pokuta byla v dolní hranici sazby. Na rozhodnutí ČNB upozornil Ekonomický deník.

Rozhodnutí o pokutě vychází z kontroly, kterou ČNB ve Fio bance zahájila v listopadu 2021. Námitky banky k nálezům z kontroly ČNB vypořádala loni v dubnu, o udělení pokuty rozhodla 10. března. Podle zjištění ČNB měla Fio banka závažné chyby ve výkaznictví řízení likvidity. „Zkreslení ukazatelů bylo natolik významné, že dávalo nesprávný obraz o likviditní pozici jak pro výkon dohledu ze strany ČNB, tak pro ostatní uživatele informací,“ uvedla ČNB.

Centrální banka udělila pokutu na spodní hranici sazby. V rozhodnutí ČNB upozornila na to, že mohla Fio banku pokutovat až do deseti procent čistého ročního obratu, pokuta tak mohla dosáhnout 316,8 milionu korun.

Letos ČNB udělila pokutu 2,75 milionu korun České spořitelně za pochybení v telefonních hovorech s nabídkou investičních služeb a v poskytování služeb pro fondy. Loni byly pokutovány například UniCredit Bank nebo Komerční banka za porušení pravidel u hypoték.