Zahraniční dluh České republiky meziročně klesl o 83,2 miliardy korun. Ke konci roku 2020 dluh činil 4,301 bilionu korun, což představuje 76,1 procenta HDP. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka.

Za samotné čtvrté čtvrtletí se zahraniční dluh snížil o 64,8 miliardy korun, a to hlavně díky poklesu zadluženosti vládního sektoru. Podíl vládního sektoru přitom na celkovém zahraničním dluhu činí 17 procent.

Bankovní sektor zaznamenal ve čtvrtém čtvrtletí růst zahraniční zadluženosti vlivem nákupů krátkodobých dluhopisů zahraničními investory a ke konci roku tvořil 40,5 procenta celkové zadluženosti.

Zahraniční závazky ostatních sektorů zaujímaly 42,5 procenta z celkového dluhu. Zahraniční dluh je sumou závazků se stanovenou lhůtou splatnosti.