Problémy s početím potomka řeší stále více párů. Jak jsme jako západní společnost na tom z pohledu statistik, jaké možnosti se v případě nemožnosti počít nabízejí a kolik to všechno stojí? 

Neplodností v současné době trpí asi 15 procent populace a ve vyspělých státech její podíl stále narůstá. Podle Světové zdravotnické organizace se jedná o onemocnění, odborně sterilitu, pokud se pár pokouší o přirozené početí 12 měsíců pravidelným nechráněným stykem.

U ženy nad 35 let se však často uvádí již hranice šesti měsíců a nad čtyřicet let měsíce tři. Příčina neplodnosti je ve 40 procentech na straně ženy, ve 40 procentech na straně muže a ve 20 procentech je na obou stranách nebo není objasněna vůbec.

Neúprosná statistika

Doporučený věk otěhotnění je mezi dvacátým a devětadvacátým rokem věku. Zejména u ženy dochází s rostoucím věkem ke snížení ovariální rezervy (množství vajíček), ale hlavně k rostoucímu podílu různých mutací ve vajíčcích.

Ve věku nad 35 let je nemocnost přibližně 50 procent a ve 40 letech přesahuje 80 procent vajíček, která nevedou k těhotenství, případně vedou k potratu nebo v krajním případě k narození dítěte s genetickou vadou, například Downovým syndromem.

Stejně tak u muže dochází s věkem ke snižování kvality spermií, ovšem ne tak zásadním způsobem jako u žen. Asistovanou reprodukcí je navíc možnost vybírat spermie k oplození, takže kvalita spermií je limitující hlavně pro přirozené početí, méně pak pro metody asistované reprodukce.

Naopak v případě žen se vybírá pouze z jednotek dostupných vajíček, a nikoli milionů, jako je tomu u spermií. 

Cesty k dítěti

Pokud se přirozené početí nedaří, přichází na řadu možnost léčby v některém z center asistované reprodukce. Léčba začíná komplexní diagnostikou, k níž patří hormonální profil ženy, ultrazvuk, spermiogram u muže a pohovor s párem.

Tato vyšetření jsou hrazena zdravotní pojišťovnou. Případné následující složitější diagnostické metody, které mohou vysvětlit příčinu neplodnosti – genetika či imunologie – jsou v odůvodněných případech také kompletně hrazeny ze zdravotního pojištění.

Podle diagnostiky páru je následně stanovena léčba. Důležité je vědět, že výkony asistované reprodukce jsou v České republice hrazeny do 40. narozenin ženy.

1. Intrauterinní inseminace (IUI)

V čem to spočívá? Nejčastější léčbou první volby je takzvaná intrauterinní inseminace (IUI), která je z nabízených možností léčby nejméně invazivní – její výhodou je především to, že nevyžaduje odběr vajíčka pro mimotělní oplodnění a s tím spojenou anestezii. IUI spočívá v zavedení zkoncentrovaných spermií do dutiny děložní speciálním katetrem.