O čem je úspěch? O dosahování cílů, které si sami zvolíte a které zároveň přinášejí radost vám a vašemu okolí.

Poznáte ho proto jednoduše. Když jste úspěšní, máte ze sebe dobrý pocit, cítíte vášeň, naplnění a věříte, že to, co děláte, má smysl. Úspěch je stručně řečeno hodně o emocích.

Čtěte také: Bez práce nejsem nikdo. Co dělat, když vás trápí strach ze selhání

Emoce jsou zdrojem obrovské energie a vášně, pomáhají nám v rozhodování, jsou nakažlivé a můžeme jimi ovlivňovat druhé, ať v pozitivním, nebo negativním směru. Z toho vychází, že umění pracovat s emocemi je velmi důležitá dovednost pro to, abychom se v životě cítili dobře. A je to také nedocenitelná vlastnost každého úspěšného lídra nebo manažera.

Jak se s emocemi naučit pracovat?

Americký psycholog Daniel Goleman vytyčil pět oblastí emoční inteligence, jejichž zvládnutí je pro dosažení ideálního stavu klíčové: sebeuvědomění, seberegulace, sebemotivace, empatie a sociální dovednosti.

Těchto pět oblastí na sebe vzájemně navazuje. To znamená, že nejprve musíte dosáhnout té první, potom druhé atd.

Co jednotlivé oblasti znamenají?

Sebeuvědomění je schopnost uvědomit si a poznat sám sebe. Je potřeba najít odpovědi na následující otázky, například:

  • Jaké situace, myšlenky nebo domněnky emoci vyvolaly?
  • Na jaké spouštěče jste citliví? Jaké situace a reakce stále dokola opakujete?
  • Jakou emoci vlastně teď cítíte? Vztek, strach, úzkost, nadšení…
  • Jak svou reakcí na danou emoci ovlivňujete okolí? Jak okolí zpětně ovlivňuje zase vás?
  • Jaké jsou vaše hodnoty, silné stránky, slabiny?

Tehdy, když už znáte sami sebe a víte, co chcete ovládat, můžete přejít k druhé oblasti, kterou je seberegulace nebo také sebeovládání. Do této oblasti spadá především konkrétní práce s vlastními emocemi.

Nejdůležitějším krokem ke zvládání emocí je umění zastavit se a uvědomit si, co se děje ve vás a ve vašem okolí, a nepodlehnout emočnímu únosu.

Emoční únos poznáte nejlépe tak, že později litujete toho, co jste řekli nebo udělali či neřekli nebo neudělali.

Když se dokážete zastavit, k ostatnímu si můžete pomoci technikami pro zklidnění emocí. Například ze situace na chvilku odejdete a vydýcháte to nebo se budete soustřeďovat třeba na sklenici s vodou, kterou máte v ruce, či počítat v duchu do deseti.

Díky umění seberegulace jsme schopni dobře zvládat svůj život a ve většině situací si zachovat humor a nadhled.

Po sebeovládání přijde sebemotivace.

Motivovat sám sebe je velké umění. Znamená to, že jste schopni směřovat k naplňování svých cílů i přes nepohodlí a překážky. Do oblasti sebemotivace spadá naděje, víra v budoucnost, radost a optimismus.

Pokud jste empatičtí, dokážete rozeznat a pochopit pocity a chování druhých. Tím jste schopni zkorigovat svůj názor a oslabit např. vztek, který máte na druhého.

Být empatický neznamená, že s druhým musíte souhlasit, a ani to, že budete okamžitě poskytovat svoje rady. Je to umění podívat se na situaci z úhlu pohledu druhé osoby. K empatii také patří naslouchání a umění mlčet.

Poslední oblastí emoční inteligence jsou sociální dovednosti neboli umění mezilidských vztahů.

Život se odehrává na poli vztahů. Mezi sociální dovednosti patří hlavně navazování a udržování dobrých vztahů, umění odhadovat nejrůznější společenské situace, vedení lidí, komunikace a dobrá spolupráce.

Dá se emoční inteligence naučit?

Vědci se shodují na tom, že základní stupeň emoční inteligence je vrozený. Ale jako každou vlastnost ji lze velmi dobře rozvíjet a pravidelným tréninkem zvyšovat.

Pomoci mohou různé semináře nebo individuální koučink. Sami si můžete k tématu přečíst knížku, přemýšlet nad vlastním jednáním a jeho důsledky a zkusit experimentovat se svým chováním. Chce to trpělivost a za chvíli vám to půjde lépe a lépe.

Autorka píše pro web Mindtrix.cz o tom, jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v dnešní hektické době.