„Když nejste na stole, jste na menu,“ říkávala bývalá texaská guvernérka Ann Richards. Mířila tím na politiky, ale stejně tak to platí i pro svět byznysu.

Nejdůležitější rozhodnutí ohledně vaší kariéry se často odehrávají, když jste za dveřmi. Ať už jde o rozhodnutí, že vás přijmou, povýší nebo vyhodí; ať už vás headhunter dostal před komisi a ta se zvažuje, jestli vás připojit k představenstvu firmy; ať už jste výkonný ředitel nebo ne; ať je vám nabídnuto místo CEO, váš kariérní osud je často určován v uzavřených místnostech, kde všichni mluví o vás a hodnotí vás bez možnosti vašeho zapojení.

Pět věcí, podle kterých vás hodnotí

Když v místnosti nejste, diskuse se často točí kolem vašeho výkonu, potenciálu, schopnosti vést lidi, vašich nedostatků, a pokud je komise stále na vážkách, tak kolem toho nejdůležitějšího – a to, jestli jim „sedíte“.

Čtěte také: Dobrý šéf ví, kdy člověka dokopat k práci a kdy ho poplácat po ramenou

Když jsem pracovala v korporátním marketingu firmy GE Capital, prováděli jsme takzvané hodnocení talentů pod označením „Session C“, což byl kultovní hodnoticí systém, jejž rozjel Jack Welch (nejdéle sloužící výkonný ředitel GE).

Vedoucí jednotlivých oddělení, často až k samotnému CEO, se každým čtvrt rokem osobně scházeli a hodnotili každého člena týmu. Na těchto setkáních jsme se dívali zejména na „čtyři E“: výkon (execution), energii (energy), schopnost dodávat energii ostatním (energizing) a schopnost činit složitá rozhodnutí (edge).

A lidé, o kterých jsme se bavili, s námi při hodnocení samozřejmě nikdy nebyli.

I když se každé hodnocení talentů nebo každá výběrová komise zaměřuje na trochu jiné atributy, podobné diskuze se zabývají přinejmenším pěti oblastmi:

  1. Vaší reputací
  2. Vaším zevnějškem
  3. Vašimi dosaženými výsledky
  4. Připomínkami těch, kteří vás podporují, a těch, jejichž podporu naopak nemáte
  5. Dojmem, který jste při pohovoru, konverzaci a dalších interakcích zanechali na členech komise v místnosti

Při výběrových řízeních na důležité posty vás také někdy bude komise zkoušet, což zahrnuje i rozšířené pohovory vedené externími konzultanty.

Nevědomá předpojatost

Ale i když všechny tyto body vezmete v úvahu, konečná rozhodnutí ani tak nebudou vždy logická. Samozřejmě se za tím skrývá vědomá či nevědomá předpojatost. Ať už jste vysoký či malý, člen menšiny či většiny, atraktivní, mladý nebo starší nebo členům komise zapadáte do jejich představ o vykonávané pozici, můžete vše převážit vhodnějším zřetelem.

Organizace se s různou mírou úspěchu proti předpojatosti snaží bojovat – stejně jako muzikanti, na které při hře není vidět, takže porota neví, kdo právě hraje; nebo jako personalisté, kteří vidí pouze resumé uchazeče, jež neprozradí jeho pohlaví. Předpojatost ale může být škodlivá a ne každá organizace se ji snaží aktivně vymýtit.