Na jedné straně se hovoří o obrovském potenciálu v různých oblastech života včetně byznysu. Na straně druhé ale vznikají i výzvy, které podepisují technologické osobnosti jako Steve Wozniak nebo Elon Musk, upozorňující na nutnost pozastavení experimentů s umělou inteligencí.

O výhodách i rizicích nástrojů na bázi neuronových sítí, jako je ChatGPT, Stable Diffusion nebo Midjourney, píše v komentáři Andrej Svitek ze společnosti Trask, který se specializuje na návrh a vývoj rozsáhlých produkčních AI systémů.

Umělá inteligence není nová technologie. Její koncept existuje už dlouho a poprvé byla využita na newyorské Cornellově univerzitě v druhé polovině padesátých let. Neuronové sítě známe od šedesátých let minulého století. Pod dnes používanou zkratkou „AI“ se však skrývá oblast generativní umělé inteligence, která nedávno zažila boom zejména s rozšířením ChatGPT mezi širokou veřejnost.

Přehled typů generativní umělé inteligence

OblastProdukt
Generování textuChatGPT, Bard
Generování obrázkůDall-E, Midjourney
Generování videaRunway
Generování hudbyBoomy
(ChatGPT jako noty)
Generování postav osobSynthesia, DeepBrain AI
Generování syntetických datMostly AI
Generování kóduGitHub Copilot, ChatGPT

Efektivita a produktivita

Umělá inteligence dokáže zpracovávat a analyzovat velké množství dat mnohem rychleji a přesněji, než zvládne člověk. Analýza, rešerše a souhrn existujících informací tak bude významně snazší, kvalitnější a komplexnější, než jsme doposud byli schopni. Organizacím a podnikům umožní provádět komplexní rozbory a rozhodovat mnohem rychleji a s větší přesností.

Aktuálně jsou možnosti a znalosti generativních AI stále omezené, do budoucna se ale pracuje například na využívání vědeckých prací nebo citlivých materiálů, jako jsou například produktové dokumentace, interní směrnice a pracovní postupy.

Vyšší míra automatizace

Předpokládáme posunutí automatizace na novou, dosud nepoznanou úroveň. Díky umělé inteligenci budou rychleji a ve vyšší kvalitě vznikat nové typy aplikací, umožňující automatizace i v oblastech, kde to dosud nebylo z různých důvodů možné. S tím, jak poklesnou náklady na ni, bude ekonomicky smysluplné jít do oblastí, kde to dnes nedávalo z pohledu návratnosti investice smysl.

Inovace

Generativní umělá inteligence nám otevírá nové možnosti prakticky v každé oblasti. Forma komunikace mezi člověkem a strojem postupně přejde od klávesnice a myši ke konverzaci mezi člověkem a strojem. Například v medicíně umožňuje generativní AI vývoj nových léčiv a diagnostických nástrojů.

Každý člověk bude mít svého virtuálního buddyho, který mu pomůže v různých situacích – například s výběrem a rezervací dovolené, výběrem vhodného obleku a podobně. Jde o zcela novou dimenzi, kdy vše probíhá formou konverzace člověka se strojem, která najednou získá lidský rozměr.

Můžeme si představit i techničtější oblasti, kde generativní AI pomůže s vytvořením syntetických dat: například obrazů, pro deep learning algoritmy, které pomohou s natrénováním novějších vyšších verzí umělé inteligence.

…a tři důvody proč se AI obávat

Obavy z toho, že se umělá inteligence utrhne ze řetězu a bude chtít nahradit lidstvo, jsou zatím nereálné. Pokud ji použijeme pro dobré věci, bude nám pomáhat. Zároveň je ale dostupná lidem, kteří mají možnost ji zneužít pro své osobní cíle – získat moc, poškodit, vyhrát volby…

Identifikovali jsme tři hlavní oblasti, které představují řiditelná rizika.

Rychlost vývoje

Za posledních dvanáct měsíců jsme svědky zveřejňování nových, robustnějších, rychlejších a kvalitnějších modelů generativní umělé inteligence. Nicméně zatím nebereme v potaz otázky bezpečnosti, zneužitelnosti a etiky, které musí jít ruku v ruce s rostoucím výkonem, inteligencí a schopnostmi AI.

Z toho důvodu vznikla výzva k dočasnému pozastavení vývoje nových modelů, kterou podpořilo přes patnáct set akademiků a akademiček a osmnáct set jmen ze světa byznysu a technologií.

Schopnost rozeznat, co je pravda, a co je lež 

Díky umělé inteligenci je tvorba deep fakes a dezinformací snazší, levnější i přesvědčivější. Již dnes vidíme falešná videa a fotodokumentace z války na Ukrajině nebo například uvězněného Donalda Trumpa. AI je zatím bez emoční inteligence a morální identity – jednoduše vytvoří to, o co ji kdokoliv požádá.

AI také není stoprocentně přesná. Nelze se na ni bezmyšlenkovitě spoléhat a brát její výstupy jako vždy pravdivé. Naopak bude stále důležitější být kritičtí a přemýšlet nad informacemi, které k nám plynou

Nepřesnost a spolehlivost výstupů plyne z dat, na kterých se umělá inteligence učí. Ne všechna veřejně dostupná data jsou navíc vhodná pro trénovací sady – zkuste si představit, jak se bude chovat AI natrénovaná na propagandistických materiálech Třetí říše…

Otázka autorství, ochranných práv plynoucích z používání výstupů AI

Otázka duševního vlastnictví a odměny za citace, přepoužití nebo patenty je dosud nevyjasněná. Potřebujeme především vyřešit řadu otázek, jak zamezit zneužití. Minimálně bude dobré jednoznačně a férově odlišit, co vytvořil člověk, a co umělá inteligence.