Problémy na energetickém trhu trvají a energetický zákon v Česku již v důsledku toho prošel několika změnami, jež měly usnadnit využívání obnovitelných zdrojů energie. Mimo jiné mezi ně patří novela vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, která například umožňuje obyvatelům bytových domů využívat energie z fotovoltaické elektrárny. Další novinkou je také zvýšení limitu pro licenci na výrobu elektřiny, odbornou způsobilost a stavební povolení na padesát kilowattů.

Na uvedené kroky nyní navazuje návrh novely energetického zákona, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Češi podle něj budou moci zakládat energetická společenství a společenství pro obnovitelné zdroje, která se stanou právnickými osobami a budou tak považována za nové účastníky trhu.

Jejich členové mezi sebou budou prostřednictvím distribučních sítí sdílet například v solárních nebo větrných elektrárnách společně vyrobenou elektřinu. Typicky půjde například o sdílení energie mezi domácnostmi nebo různými komunitami – jako obce, školy, úřady nebo podniky. Umožněno by to mělo být od začátku příštího roku.

Podle ministerstva by administrativní ukotvení energetických společenství a jejich působení na trhu s energiemi mělo usnadnit realizaci komunitních projektů na výrobu a sdílení energie. Návrh například počítá s instalací průběhového měření spotřeby nebo s vytvořením systému, který bude schopný vyhodnocovat výrobu a spotřebu v daném okamžiku a následné sdílení elektřiny. Tyto výstupy následně budou společenství poskytovat obchodníkovi jako podklad k vyúčtování.

Další novinkou v návrhu je definice takzvaného zranitelného zákazníka – například osoby s vymezeným zdravotním handicapem. Novela pro něj zavádí vybraná ochranná opatření při problémech s dodávkami energií. Návrhem by se nyní měla zabývat vláda.