Bitcoin má za sebou hvězdný rok, od loňska hodnota digitální kryptoměny vzrostla sedminásobně a počet transakcí zaplacených v bitcoinech se neustále zvětšuje.

Kryptoměnou už zaplatíte i v e-shopu Alzy, populární je bitcoin i jako investice, věří mu třeba miliardář Václav Dejčmar. Navíc Praha je jedním z center globální bitcoinové komunity, český rodokmen má světově nejpoužívanější bitcoinová peněženka Trezor, jeden z největších světových výrobců bitcoinových bankomatů General Bytes i vůbec první pool na těžbu téhle kryptoměny Slushpool.

Ale jak je to s legalitou (nebo ilegalitou) digitální kryptoměny v Česku? A jak se připravit na střet s byrokracií a berňákem, když se rozhodnete bitcoin v českých podmínkách používat?

Na pět plus jednu otázku o vlastnění a placení bitcoinem v Česku odpovídají Radim Kozub a Pavel Urbaczka, duo právníků z advokátní kanceláře Blockchain Legal, která se na právní aspekty kryptoměn specializuje.

Jsou vlastně bitcoiny v Česku považované za peníze? A co se stane, když mi je někdo ukradne?

V soukromoprávním smyslu, třeba v rámci obchodní smlouvy, mohou bitcoiny plnit funkci peněz. Takže si můžete sjednat kupní cenu za převod určité věci nebo poskytnutí služeb v jednotkách bitcoinů. V rámci veřejného práva ale dosavadní legislativa, judikatura i odborná literatura nepovažují bitcoin za peníze ani měnu; to ale používání bitcoinu pro tento účel nevylučuje.

Bitcoiny, ale i jiné digitální měny jsou předmětem vlastnického práva. Můžete je tedy v souladu s čl. 11 Listiny základních práv a svobod vlastnit a podle § 1012 občanského zákoníku s nimi můžete nakládat stejně jako s jiným vaším majetkem. A máte tedy i právo na ochranu proti zásahům ostatních osob do vašeho vlastnického práva.

V případě krádeže bitcoinu je ovšem situace složitější. Obecně sice trestní právo samozřejmě chrání neoprávněné nakládání s cizími bitcoiny, zatím však není právně vyjasněno, o jaký trestný čin jde, a každá situace se musí řešit individuálně.

Můžu vystavit fakturu v bitcoinech? Co když ji odběratel neuhradí? A co EET?

Faktury se standardně vystavují v českých korunách či cizí měně, ale můžete si sjednat způsob úhrady i v bitcoinech. Zaplacení faktury se pak lze domáhat standardním způsobem u soudu, jako kdyby vám druhá strana dlužila klasické peníze.

Problém může nastat v exekuci nebo insolvenčním řízení, protože bez znalosti privátních klíčů k bitcoinovému účtu, pokud je dlužník nevydá, nebude možné s bitcoiny nijak nakládat. Tomu můžete předejít, pokud ještě před dodáním zboží nebo služby bude na bitcoinech vhodným technickým postupem zřízeno zajištění.

Co se týče EET, příjmy v bitcoinech nemají povahu bezhotovostního převodu peněžních prostředků (byť tomu tak de facto je), na rozdíl od převodu mezi bankovními účty. Podle výkladu Generálního finančního ředitelství jsou proto příjmy v kryptoměnách evidovanou tržbou a platby bitcoiny podléhají evidenční povinnosti podle zákona o evidenci tržeb.

Co když si za bitcoin koupím třeba dům? Musím potom odvádět daň?

Ano, předmětem daně z příjmu jsou jak příjmy peněžní, tak i nepeněžní. V případě nákupu nemovité i movité věci za bitcoiny spočívá příjem v hodnotě koupené věci (oceněné dle právních předpisů). Daňový základ bude odpovídat rozdílu mezi výší příjmů a výší nákladů vynaložených na koupi bitcoinů.

Tady je názorný příklad: V roce 2014 jste si koupili bitcoiny za 1 000 000 korun, v roce 2017 tytéž bitcoiny použijete na koupi nemovitosti za 5 000 000 korun. Jako kupující budete povinen zaplatit daň z příjmu ve výši 15 procent z částky 4 000 000 korun.

Mohu svým zaměstnancům vyplácet mzdu v bitcoinech?

Mzdu v bitcoinu vyplácet můžete. Půjde potom o takzvanou naturální mzdu podle § 119 zákoníku práce. Nezbytnou podmínkou je ale souhlas zaměstnance a dohoda o podmínkách poskytování mzdy. Navíc v bitcoinech můžete vyplácet mzdu jen ve výši přesahující zaručenou mzdu (to je minimální mzda zohledněná o složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce) – do této výše musí být mzda vyplacena v zákonném platidle, tedy ne v bitcoinech.

Co když chci bitcoiny někomu odkázat?

Pokud si chcete uspořádat i své digitální posmrtné záležitosti, dobrá zpráva je, že bitcoiny odkázat lze. Předně je ale vhodné pořídit závěť nebo dědickou smlouvu obsahující informace o tom, kdo má bitcoiny zdědit. Aby bylo možné závěť prakticky realizovat, je vhodné ji doplnit dokumentem, který bude obsahovat konkrétní instrukce, jak získat skutečnou možnost nakládat s bitcoiny v případě smrti vlastníka.

To platí zejména tehdy, pokud jsou v kryptoměnách uloženy větší prostředky a využívány různé typy peněženek. Celý proces může být dost složitý, obzvlášť má-li být zachována maximální bezpečnost před možným zneužitím prostředků. Nezapomeňte na to, že sepsané dokumenty je vhodné uložit u důvěryhodné osoby.

Jak vůbec obchodování s bitcoinem v Česku legální?

Bitcoin ani kryptoměna nejsou v českém právu výslovně definovány. Bitcoin jako kryptoměnu lze však podle českého právního řádu považovat za nehmotnou movitou věc dle § 496 odst. 2 občanského zákoníku.

Používání bitcoinu je v České republice legální, stejně jako ve většině států světa. A dosud se neobjevily žádné reálné snahy postavit bitcoin mimo zákon. Žádný právní předpis tedy obecně nebrání pořízení bitcoinů nebo jejich využití jako platebního či jiného prostředku, pochopitelně k úhradě legálního zboží nebo služeb.

České státní orgány zatím také bitcoin respektují jako inovaci v oblasti finančních technologií; Česká národní banka dokonce už v roce 2014 deklarovala, že obchodování s bitcoinem jako takové nepodléhá její regulaci. Zatím to také vypadá, že státy nemají zájem na plošném zakázu užívání kryptoměn – i když se dá předpokládat, že se budou snažit nakládání s kryptoměnami do určité míry regulovat.


Právní aspekty kryptoměn jsou také jedním z témat Hackers Congressu, jedné z největších světových konferencí zabývajících se decentralizovanou ekonomikou, který se od pátku koná v pražské Paralelní Polis.