Ministerstvo financí připravuje zákon, který zajistí zdanění velkých nadnárodních firem, jež by se mohly placení daní vyhýbat kvůli sídlům v jiných zemích. Návrh vychází z evropské směrnice o pravidlech globálního zdanění velkých společností, na níž se země Evropské unie dohodly loni v prosinci, a stanovuje pro ně patnáctiprocentní daň. Podle důvodové zprávy k materiálu by nová úprava mohla přinést do státního rozpočtu čtyři až šest miliard korun ročně.

„Cílem je zastavit soutěž mezi jednotlivými státy týkající se různých sazeb daní z příjmů právnických osob tím, že bude zavedena jednotná minimální daňová sazba,“ uvedlo ministerstvo v důvodové zprávě. Směrnice, ze které česká úprava vychází, by podle něj měla zajistit rovné podmínky pro společnosti po celém světě a umožnit jednotlivým státům lépe chránit jejich daně.

Zákon o dorovnávacích daních se bude vztahovat na velké nadnárodní i vnitrostátní společnosti, které měly ve dvou z posledních čtyř let konsolidované výnosy nejméně 750 milionů eur, tedy zhruba 17,8 miliardy korun, a které působí i na českém trhu. Pokud jejich efektivní zdanění v Česku nedosáhne patnácti procent, správce daně celé firmě nebo firmám ze skupiny působícím v Česku vyměří dorovnávací daň, která zajistí minimální patnáctiprocentní zdanění.

Ministerstvo financí odhaduje, že by zákon dopadl na jednotky nadnárodních skupin a na zhruba 3200 firem, které tyto skupiny sdružují. „Přesný dopad je však obtížně měřitelný, protože lze předpokládat, že pravidla budou mít spíše preventivní charakter, který poplatníky povede k tomu, že nebudou přesouvat zisky do jiných států a agresivně využívat daňových zvýhodnění, neboť z nich budou mít pouze omezené výhody,“ upozornilo ministerstvo v důvodové zprávě.

Navrhovaný zákon prošel připomínkovým řízením a nyní čeká na vypořádání připomínek. Ministerstvo financí navrhuje, aby po schválení vládou a parlamentem začal platit od konce letošního roku.

Evropská směrnice, která globální zdanění zavádí, navazuje na snahu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zajistit, aby firmy platily minimální daň ve všech zemích, kde podnikají. OECD předpokládá, že státy takto celkem získají dodatečné daňové příjmy v hodnotě kolem 150 miliard dolarů, tedy 3,2 bilionu korun.