Telefonovat, do toho psát emaily, povídat si s kolegou a pracovat na třech pracovních úkolech naráz? Tomuhle se vyhýbejte, co to jde.

Nové studie totiž ukazují, že takzvaný multitasking zhoršuje pracovní výkon, a dokonce může i poškodit váš mozek. Výzkum Stanfordovy univerzity prokázal, že multitasking je v konečném důsledku méně produktivní než jedna soustředěná aktivita. Výzkumníci také zjistili, že lidé, kteří jsou bombardováni několika zdroji informací najednou, se nedovedou soustředit, mají problémy s pamětí nebo nedovedou přejít od jednoho úkolu k druhému tak dobře jako lidé, kteří dělají jednu věc po druhé.

Existuje nadání pro multitasking?

Co když jsou ale někteří lidé v multitaskingu přirozeně nadaní? Výzkumníci ze Stanfordu porovnávali skupiny lidí na základě toho, jakou tendenci k multitaskingu mají a jak si myslí, že to pomáhá jejich výkonu. Zjistili, že častí multitaskeři, kteří věří, že tak zlepšují svůj výkon, jsou v této činnosti ve skutečnosti horší než ti, kteří raději dělají jednu věc po druhé. Lidé často „provozující multitasking“ měli horší výkon, protože měli problém zorganizovat si myšlenky, vyřadit nepodstatné informace a také pomaleji přecházeli od jedné činnosti ke druhé.

Multitasking snižuje efektivitu vaší práce, protože váš mozek se dovede v jednu chvíli soustředit pouze na jednu věc. Když se pokoušíte dělat dvě věci zároveň, váš mozek nemá kapacitu na to, aby oba úkoly zdárně dokončil.

Multitasking snižuje IQ

Bylo také prokázáno, že krom toho, že vás zpomalí u jednotlivých úkolů, multitasking snižuje aktuální IQ. Studie Londýnské univerzity ukázala, že ti, kteří dělali najednou více věcí, vykazovali pokles IQ, který je běžný např. po kouření marihuany nebo probdělé noci. Propad IQ o nějakých 15 bodů snížil skóre účastníků na průměrný výsledek 8letého dítěte!

Takže až budete příště psát šéfovi mail při poradě, pamatujte, že vaše kognitivní schopnosti jsou sníženy natolik, že ho rovnou můžete nechat napsat 8leté dítě.

Multitasking poškozuje mozek

Dlouho se věřilo, že újma na kognitivních schopnostech způsobená multitaskingem je pouze dočasná, nové výzkumy však naznačují něco jiného. Výzkumníci z University of Sussex ve Spojeném království porovnali čas, který lidé stráví u více zařízení současně (např. psaní SMS při sledování TV) s výsledky MRI obrazů jejich mozků. Zjistili, že multitaskeři mají menší hustotu mozku v přední cingulární kůře, tedy části zodpovědné za empatii a kognitivní i emoční kontrolu.

I když je třeba ještě dalších výzkumů, abychom zjistili, zda multitasking skutečně fyzicky ničí mozek (může to být i tak, že někteří lidé mají poškození mozku, které je činí k multitaskingu náchylnými), je zcela jisté, že je škodlivý. Neurolog Kep Kee Loh, vedoucí studie, vysvětlil možné následky: „Myslím, že je důležité dostat lidem do povědomí, že to, jak zacházíme s různými zařízeními, může měnit způsob našeho myšlení a že tyto změny se mohou projevit ve struktuře mozku.“

Proč nedělat více úkolů naráz

Pokud jste k multitaskingu náchylní, rozhodně to není zvyk, který byste měli posilovat – je zřejmé, že vás zpomaluje a snižuje kvalitu vaší práce. I kdyby nezpůsoboval poškození mozku, rozhodně zhorší vaše dosavadní problémy se soustředěním, organizací a smyslem pro detail.

Multitasking při poradách naznačuje nízké uvědomování si sebe sama i svého okolí, což jsou dvě dovednosti vycházející z emoční inteligence, které jsou zcela zásadní pro úspěch v práci. Organizace TalentSmart otestovala přes milion lidí a zjistila, že 90 procent těch nejvýkonnějších pracovníků má vysoký kvocient emoční inteligence (EQ). Pokud multitasking skutečně poškozuje přední cingulární kůru (část mozku pro EQ zcela klíčovou), jak současné výzkumy naznačují, následkem bude snížení vašeho EQ.

Takže pokaždé, když děláte hodně věcí najednou, nepoškozujete tím jen svůj okamžitý výkon, ale dost dobře možná také oblast mozku, která je nesmírně důležitá pro vaše budoucí pracovní úspěchy.


Další texty od spolupracovníka Forbes.cz, psychologa Travise Bradberryho, najdete zde:

Jak si v práci poradit s lidmi, kteří ničí váš úspěch

– Jak úspěšní lidé zvládají své emoce a stres


Travis Bradberry je autorem bestselleru Emotional Intelligence 2.0 a spoluzakladatelem organizace TalentSmart, předního světového poskytovatele emočních inteligenčních testůemočního tréninku a certifikátů emoční inteligence, což využívají tři čtvrtiny z firem v žebříčku Fortune 500. Jeho knihy byly přeloženy do 25 jazyků a jsou dostupné ve více než 150 zemích světa. Travis Bradberry psal pro – nebo o něm psala – světová média jako Newsweek, BusinessWeek, Fortune, Fast Company, Inc., USA Today, The Wall Street Journal, The Washington Post a The Harvard Business Review.