skip to main content
Breaking News

Developer Finep vydá dluhopisy za 252 milionů korun

Developerská skupina Finep vydá dluhopisy za 252 milionů korun s možností navýšení až na 420 milionů. Splatné budou v roce 2026, pevný výnos společnost stanoví v březnu. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je tři miliony korun.

„Dluhopisy ponesou pevný výnos stanovený na základě tržních podmínek před datem emise, který se předpokládá v březnu 2021. Hlavní manažer, kterým je UniCredit Bank, bude dluhopisy nabízet zejména profesionálním zákazníkům. Úpis dluhopisů začne pravděpodobně v první polovině března,“ uvedl dnes finanční ředitel skupiny Finep Štěpán Havlas.

Reklama

Dluhopisy podle něj firma vydá jako zaknihované cenné papíry v Centrálním depozitáři cenných papírů. „Po schválení prospektu se předpokládá jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha,“ doplnil Havlas.