Když něco hledáte na internetu, odpověď máte do několika vteřin. Kolik takových odpovědí ale dostanete? A umíte si poradit, když si protiřečí, víte, jak najít tu správnou?

Není to jen tak, informací je kolem nás tolik, že se v nich přestáváme orientovat. Náš mozek navíc dělá systematické chyby – chce nám totiž některé věci příliš usnadnit a my ve své pohodlnosti nemáme ani chvilku na to, abychom se nad některými tvrzeními zamysleli.

Petr Ludwig, autor úspěšného bestselleru Konec prokrastinace, na přednášce na VŠE nabídl 10 doporučení, jak zlepšit své kritické myšlení a vymanit se z tohoto bludného kruhu. (Pro Forbes.cz už dříve sepsal zásady, jak posilovat svou vůli.)

1. Vnímejte rozdíl mezi korelací a kauzalitou

Uvědomte si, že vzájemný vztah mezi dvěma prvky ještě neznamená, že jeden musí být příčinou a druhý prvek následkem. Ovlivňovat se mohou i jinak.

2. Buďte si vědomi toho, že mozek z reality vyzobává jen to, co se mu hodí

Kolikrát jste si doopravdy poslechli opačný názor, než je ten váš? Každý z nás žije v jedné velké bublině, hltáme ta média, jež nás utvrzují v tom, co si už tak jako tak myslíme a všechno ostatní ignorujeme. Přece nám nebude nikdo vykládat, že to, o čem jsme skálopevně přesvědčeni, není pravda. Zkuste si někdy vyslechnout lidi, kteří mají protikladný názor, uvidíte, jak vás to obohatí.

3. Zkuste přechytračit váš mozek

Mozek funguje jednoduše, neustále zkoumá, jestli to, co prožíváme, nezapadá náhodou do nějakého nám již zažitého vzorce. Zákonitě tak najde vzorce i tam, kde žádné nejsou. Překonejte tuhle zkratkovitost a nenechte se nachytat.

4. Důležitá rozhodnutí nedělejte pod tlakem emocí

Emoce vznikají v primitivním mozku, lymbickém systému, který se vyvíjel miliony let. Naše „racio“, rozum, najdeme v mladší části mozku, neokortexu. Tyto dvě části spolu komunikují, je třeba ale vědět, že cesta od emocí k rozumu je silnější než obráceně, a tak to jsou převážně emoce, které za nás rozhodují o tom, co zrovna uděláme. Mozek, konktrétně prefrontální kortex, je už jen pouhým sluhou, který ospravedlňuje naše rozhodnutí.

5. Nezaměňujte fakta za víru

Fakt je zjištěná ověřená jednotlivá skutečnost. Víra spojená s morálními soudy a názory bývá mozkem často za fakt považována. Uvědomte si tyto rozdíly.

6. Dokažte, že něco skutečně je, ne, že něco není

Buďte tzv. „konývkovým agnostikem“, jakým byl britský matematik Bertrand Russell. Nesnažte se dokázat, že kolem planety nemůže obíhat třeba konývka. „Ty mi dokaž, že nemám pravdu“ už nevypouštějte z úst. Radši dokažte to, co je skutečně pravda.

7. Nevíte-li si rady, použijte Occamovu břitvu

Tento princip – pojmenovaný po anglickém františkánovi ze 13.století – vás může osvobodit v případech, kdy se potřebujete opravdu rychle rozhodnout. Princip Occamovy břitvy je snadný – prostě to jednodušší vysvětlení je s větší pravděpodobností správně.

8. Přiznejte svou chybu a uvědomte si, že nemusíte mít na všechno názor

Pro každého z nás je velmi složité změnit svůj názor a uznat, že jsme se mýlili. Proč nefunguje negativní zpětná vazba? Jak vysvětlíte někomu, kdo se mýlí, že nemá pravdu? Těžko. Mozek naše nekompetence jednoduše ignoruje, blokuje všechny byť jen nenápadné indicie, že by z naší strany mohlo být špatně.

9. Vystupte ze své komfortní zóny a dělejte i to, do čeho byste se běžně nepustili

Na světě jsou dva typy lidí. „Left-brainers“ jdou v tom, co dělají pečlivě do hloubky, postupují systematicky a neumí moc improvizovat. Druzí „right-brainers” dělají víc věcí, ale nic úplně pořádně, znají od všeho trochu. Která charakteristika je vám bližší? Zkuste obojí, buďte „both-brainers“! Buďte všestrannou osobností jako Leonardo da Vinci!

10. Mějte na paměti tři důležité hodnoty: objektivitu, dobro a hrdinství

Lidé jsou v jádru hodní, použijte své znalosti a dělejte užitečné věci. Nejste-li si jistí, nechte se vést objektivitou, ta vás nutí hledat pravdu. Mějte dostatek odvahy, překonejte se a jednejte, nenechte ostatní šlapat po vašich hodnotách.

Autor: Romana Hybrantová​. Členka studentské organizace Klub malých a středních podnikatelů VŠE.


Na přednáškách VŠE vystupuje řada úspěšných Čechů. Na Forbes.cz jsme psali už o tom, co studentům poradil nejúspěšnější Čech v Silicon Valley Roman Staněk nebo majitel Student Agency Radim Jančura.