Energetický průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského přestane do roku 2030 využívat uhlí pro výrobu elektřiny a tepla. Rozhodnutí se týká všech trhů, na nichž EPF působí, s výjimkou Německa. Zde společnost hodlá postupovat v souladu se zákonem o ukončení využívání uhlí, který jako mezní termín udává rok 2038.

V ČR se bude odklon od uhlí týkat elektrárny a teplárny v Opatovicích nad Labem na Pardubicku, Plzeňské teplárenské nebo firmy United Energy, která je provozovatelem teplárny v Komořanech, jež vyrábí teplo a elektřinu pro města Most a Litvínov.

„Hnědouhelné teplárny v České republice budou na přelomu let 2028 a 2029 postupně přestavěny na nízkoemisní zdroje tepla a elektřiny,“ uvedl Daniel Častvaj, mluvčí EPH.

Důležitým pilířem pro dosažení cíle bezemisní energetiky přitom podle něj bude ve střednědobém a dlouhodobém horizontu výroba a využívání vodíku. 

„Připravujeme několik projektů na budování vodíkových technologií v malém a středním měřítku napojených na naši plynárenskou infrastrukturu pro prokázání proveditelnosti daných řešení. Současně jsme zahájili práce na potenciálních robustních řešeních, jak akcelerovat přechod na vodík ve velkém měřítku,“ doplnil Daniel Křetínský.